Geniş bir hizmet yelpazesi sunuyoruz

  • Kara-Hava-Seaborne Gravimetri ve Manyetometri haritaları
  • Sörvey İşaretleri, Sütunlar ve Karşılaştırma Ölçütlerinin Oluşturulması
  • Geleneksel Araştırmalar (örnek. total istasyonlar, dijital nivelman)
  • Küresel Navigasyon Uydu Sistemleri (GNSS)
  • Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)
  • Haritalama ve Harita Üretimleri
  • CORS Sistemlerinin Kurulumu
  • Hava Fotogrametrisi
  • Görüntü İşleme
  • Uzaktan Algılama